Workshop X-MODEL VAN BEVLOGENHEID

Het bereiken van organisatiedoelen, waardecreatie, is in grote mate afhankelijk van de bijdrage die medewerkers hieraan leveren. Medewerkers die maximaal hieraan bijdragen en tevens werken conform hun eigen normen, waarden, competenties en doelen, zijn bevlogen en ervaren werkgeluk. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers zijn vitaal, toegewijd en gefocust. Ze hebben plezier in het werk, zijn veerkrachtig en ze presteren beter. Kortom, bevlogen medewerkers ervaren meer werkgeluk, plezier en succes. 

Waardecreatie door de inzet van medewerkers is een opbrengst voor organisaties. Bevlogenheid en werkgeluk zijn resultaten voor deze medewerkers.

Het X-MODEL VAN BEVLOGENHEID bestaat uit 2 assen die elkaar kruisen waarmee het verband tussen organisatiebelangen en medewerkersbelangen inzichtelijk wordt gemaakt. Eén as staat voor persoonlijke belangen en succesfactoren en één as staat voor de belangen en succesfactoren van de organisatie. Daar waar de assen elkaar kruisen speelt zich de werksituatie af. Afhankelijk van de verbinding die ervaren wordt tussen de persoonlijke belangen en de belangen van de organisatie, begeeft men zich, in meer of mindere mate, in verschillende vlakken. Inzicht in hoe dit werkt geeft kansen om plezier en succes in het werk te vergroten!

In een interactieve workshop begeven de deelnemers zich letterlijk in deze verschillende vlakken en wordt ingezoomd op de volgende vragen:

  • wat zijn mijn persoonlijke drijfveren?
  • in hoeverre heb ik inzicht in de organisatiebelangen?
  • waar sluiten organisatiebelangen en medewerkersbelangen op elkaar aan?
  • waar kan dit beter?
  • waarmee lever ik toegevoegde waarde aan de organisatie?
  • wat vergroot en wat belemmert mijn tevredenheid?
  • wanneer haak ik af?

Na de workshop hebben de deelnemers belangrijke inzichten waarmee ze zelf meer invloed kunnen nemen op hun werkgeluk en op hun toegevoegde waarde voor de organisatie. Ook wordt bereikt dat medewerkers meer betrokken zijn bij de organisatiebelangen. Daarnaast is dit een nulmeting voor bevlogenheid van elke medewerker en brengen ze door het maken van een “Foto van bevlogenheid” voor zichzelf in beeld hoe ze deze bevlogenheid kunnen vergroten of op peil houden. 

Daar waar organisatiebelangen en medewerkersbelangen op elkaar aansluiten worden doelen bereikt en ervaren mensen plezier en geluk in hun werk! 

Voor verdere informatie over deze workshop kun je telefonisch contact opnemen, tel +31 (0)6-23645093, of het contactformulier gebruiken. Als je al meteen aan de slag wil met dit X-MODEL VAN BEVLOGENHEID helpt dit blog je hierbij.