Talentmanagement

Transparant over toegevoegde waarde

Om kwaliteiten van medewerkers optimaal te kunnen benutten is het van belang om transparant te zijn over hun toegevoegde waarde en groeikansen. Het in kaart brengen van prestaties en potentie van medewerkers is de eerste stap van talentmanagement. Bovendien geeft dit input voor in-, door en uitstroom beleid.

 

Wat draagt ADDIC hieraan bij?

Stap 1

ADDIC begeleidt bij het in kaart brengen van de potentie en prestatie van medewerkers aan de hand van de 9-box grid, zie afbeelding. Met het model wordt de toegevoegde waarde op dit moment én de potentie van elke medewerker bepaald. Als de organisatie uit meerdere onderdelen of afdelingen bestaat, wordt hiermee ook de onderverdeling van de medewerkers over de organisatie duidelijk. Zo krijg je zicht op waar de meeste talenten werken maar ook op hoeveel underperformers er binnen de gehele organisatie werken.

Stap 2

Nadat de 9-box grid is gevuld kan ADDIC begeleiden bij het bepalen en uitvoeren van de verdere strategie door per box, of desgewenst van de meest urgente boxen, ontwikkelactiviteiten te bepalen.
Daarnaast kan ADDIC begeleiden bij het in kaart brengen van de verwachte in-, door- en uitstroom en het plannen van activiteiten om hierop te anticiperen.

Stap 3

Nadat de 9-box grid is gevuld en de verdere strategie is bepaald, is het van belang dat leidinggevenden met medewerkers hierover in gesprek gaan. Bij een toptalent zal dit een ander soort gesprek zijn als bij een underperformer. Uitgangpunt dient echter altijd te zijn, dat het doel van deze 9-box grid is dat de organisatie ondersteuning biedt voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. ADDIC biedt handvaten voor deze gesprekken en kan leidinggevende trainen in het voeren hiervan.

 

Alternatieven

ADDIC staat voor maatwerk. Mogelijk is je organisatie niet zo groot of wil je een eenvoudiger tool om snel inzicht te krijgen in de potentie en prestatie van je medewerkers, dan zijn onderstaande 3 dimensies hiervoor een goed hulpmiddel. Je kunt dit model zelf gebruiken door per dimensie te bepalen of door je medewerkers hieraan al volledig wordt voldaan en dit met hen te bespreken. Uiteraard kan ADDIC dit proces ondersteunen.

Naast bovengenoemde mogelijkheden kan ADDIC op andere manieren bijdragen aan het transparant maken van toegevoegde waarde, talentmanagement en in- door- en uitstroom. Neem contact op om vrijblijvend te sparren.