Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://addic.nl.

Bescherming van uw gegevens

ADDIC garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. ADDIC verwerkt via haar website geen persoonsgegevens, behoudens uw naam en e-mailadres. Deze geeft u op eigen initiatief aan ons op als u geïnteresseerd bent in onze diensten of in de ontvangst van ons blog.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADDIC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Openbaar maken

ADDIC zal uw gegevens die wij verzamelen via deze website nooit uit zichzelf openbaar maken. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via ons e-mailadres info@addic.nl.

Websites van andere bedrijven

ADDIC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan ADDIC.nl gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

De website van ADDIC maakt geen gebruik van cookies. Als dat in de toekomst verandert dan zal deze verklaring daarop aangepast worden.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Maakt u gebruik van onze diensten dan is het noodzakelijk dat wij meer gegevens van u vastleggen. In het kader van onze dienstverlening aan u, legt ADDIC de daarvoor benodigde gegevens vast. ADDIC gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Uw gegevens worden door ADDIC gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor schriftelijke rapportages,  telefonisch overleg of facturen. Zie hiervoor verder ons  privacybeleid.

Wijzigingen in privacyverklaring

ADDIC houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via:

06-23645093 of info@addicnl.