NLP

De term NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Toch zal de foto hiernaast tot verschillende gedachtes, gevoelens en reacties van mensen leiden. Dat wat wij waarnemen stuurt onze gedachten en daardoor ook ons gedrag. Maar berust onze waarneming op de zuivere feiten of op onze eigen ervaringen, terugkerende patronen of overtuigingen?

Vanuit deze basis heeft NLP een veelheid aan tools en technieken die ADDIC toepast om gewenste doelen te bereiken of een verandering door te voeren.

 

 Logische niveaus

Een voorbeeld is het model van de logische niveaus van Dilts. Einstein zei al: “Een probleem kan niet opgelost worden op hetzelfde niveau als waar het ontstaan is.”

Iedereen leeft, deels onbewust, volgens deze logische niveaus. Hoe hoger in deze piramide je een verandering doorvoert hoe meer effect dit heeft, want alle daar onder liggende niveaus worden hierdoor beïnvloed.

Als je gedrag wil veranderen, kun je oefenen in ander gedrag, dit kost veel energie. Het werkt dan beter om de oplossing op een hoger niveau in de piramide te vinden en bijv. je overtuigingen te toetsen en bij te stellen. Concreet: de overtuiging “ik kan dit niet”, leidt er toe dat je stopt met proberen als iets mislukt. Terwijl de overtuiging “ik kan het wel” ertoe leidt dat je blijft proberen totdat het wel lukt.

Om effectief te veranderen is het dus belangrijk om een ingang te vinden bij je missie (motieven), identiteit (intenties), waarden en overtuigingen, in de bovenste 3 delen van de logische niveaus. Het vraagt immers lef om het oude (gedrag) los te laten en een sterke motivatie helpt hierbij.

 

Voor je bedrijf geeft het invullen van dit model handvaten waarmee je de juiste keuzes kunt maken om de gewenste doelen te bereiken. Voor ADDIC ziet de invulling er als volgt uit: