MBTI

Waarom Myers-Briggs Type Indicator?

MBTI persoonlijkheidstypering is een uitgangspunt voor persoonlijke ontwikkeling en meer begrip en waardering voor verschillen met anderen. Voor teams helpt dit onder meer bij verbetering van communicatie, samenwerking en conflicthantering. Voor organisaties kan dit een leidraad zijn bij veranderingsprocessen door veranderstrategieën te laten aansluiten op het karakter van de organisatie en haar medewerkers.

MBTI geeft voor individuen, teams en organisaties inzicht in:

  • Voorkeuren die aan de basis liggen van gedrag en activiteiten
  • Energiebronnen
  • Focus van aandacht
  • Oordeelsvorming
  • Besluitvorming
  • Stijl van organiseren
  • Ontwikkelkansen
  • Blinde vlekken

Wat?

De bedoeling hiervan is niet om mensen in hokjes te duwen maar om inzicht in jezelf te geven, te weten waar je je prettig bij voelt en waar kansen voor ontwikkeling liggen. Je kunt het zien als een huis met 16 kamers: in één kamer voel je je het meeste thuis, daar ben je jezelf en ben je in je comfort zone. Geregeld ga je naar andere kamers omdat dat in een bepaalde situatie nodig is, maar ook om te ontdekken dat hier mooie kansen liggen. Buiten je comfort zone treden vinden mensen lastig en is niet vanzelfsprekend, maar biedt vaak onverwacht mooie ervaringen en kansen.

Voor organisaties geldt hetzelfde, afhankelijk van hun type, bepalen zij hun strategie en reageren ze op interne en externe ontwikkelingen. Het MBTI-type geeft een indicatie van wat het meest voor de hand ligt. Inzicht in andere types van organisaties, belicht andere mogelijkheden die succesvol kunnen zijn en nieuwe kansen om te exploreren.

Hoe?

Op basis van een vragenlijst en persoonlijke of groepsgewijze feedback, wordt het MBTI-type van het individu, team of de organisatie vastgesteld. Aansluitend volgt, afhankelijk van de behoefte, begeleiding in de vorm van maatwerk.

Voor veranderprocessen in organisaties zowel naar het type van de organisatie gekeken als naar het type van de medewerkers en wordt het veranderproces hierop afgestemd.

Voor (groeps-)coaching wordt in één bijeenkomst het MBTI-(team-)type bepaald. Men leert hierdoor sterke punten van het eigen type meer te benutten maar ook om kansen te zien van nog te ontwikkelen gebieden. In teams worden de sterke kanten zichtbaar gemaakt maar ook de blinde vlekken. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over het optimaal benutten van de verschillende typen.

Vervolgbijeenkomsten in het kader van MBTI kunnen inzoomen op het verbeteren van communicatie, besluitvormingsprocessen, organisatieverandering, conflictmanagement, stressmanagement en loopbaanbegeleiding.

Lees voor meer informatie over de toepassing van MBTI (team-)coaching het blog dat ik hierover geschreven heb.