Knipperlichten duurzame inzetbaarheid

 • Drastische transformaties in de organisatie (overnames, fusies, herstructureringen, nieuw management, …)
 • Regelmatige storingen in het productieproces of problemen in de dienstverlening
 • Kwaliteitsproblemen
 • Productiviteitsverlies
 • Conflicten op de werkvloer
 • Een slechte werksfeer
 • Rekruterings-problemen
 • Hoog verloop
 • Weinig sociale innovatie
 • Verminderde bevlogenheid en/of betrokkenheid
 • Ontevredenheid
 • Baan-onzekerheid
 • Regels die onvoldoende worden nageleefd
 • Beperkte deelname aan opleidingen
 • Problemen om gekwalificeerd personeel te vinden
 • Een onevenredige verdeling van bezetting, bijv. teveel oudere medewerkers, te weinig vrouwen of teveel jonge medewerkers
 • Veel arbeidsongevallen of bijna-ongevallen
 • Hoog ziekteverzuim bij (bepaalde groepen van) werknemers
 • Gezondheidsproblemen
 • Stress klachten/Burn-out