Voor organisaties

ADDIC heeft de ervaring dat in elk soort organisatie dezelfde vragen aan de orde van de dag zijn:

 • Hoe vinden en houden wij de juiste gemotiveerde medewerkers?
 • Hoe kan de kwaliteit en productiviteit gewaarborgd blijven?
 • Hoe kunnen we blijven meegaan met de veranderingen die zich steeds sneller opvolgen?
 • Hoe kunnen we innoveren en blijven verbeteren?

Kortom hoe ga je in een steeds veranderende wereld om met de vitalisering van je organisatie en de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Het antwoord op deze vraag ligt bij het faciliteren van medewerkers om dit te kunnen bereiken. Wil je een leider zijn die dit ondersteunt en ben je bereid om naar je eigen effectiviteit en gedrag te kijken en waar nodig zaken aan te passen? Dan kan ADDIC je helpen, of je een klein MBK bedrijf hebt of werkt in een grote organisatie is van minder belang.

Waarom?

Aandacht voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid levert voordelen op diverse gebieden:

 • Functioneren: door meer vitale, gemotiveerde medewerkers met eigenaarschap voor eigen functioneren.
 • Ontwikkeling: doordat medewerkers kennis delen, zichzelf blijven ontwikkelen en door sociale innovatie.
 • Imago: door behoud van talenten en aantrekkingskracht voor zowel potentiële werknemers als voor klanten.
 • Financiën: door minder ongewenste uitstroom, een lager ziekteverzuim en meer productiviteit.

Wil je weten op welk gebied er winst voor je organisatie te behalen is? Kijk dan eens welke van deze knipperlichten* op rood staan en bepaal wat het verbeteren (van de effecten) daarvan je zou opleveren.

Wat?

ADDIC helpt je in beeld te brengen op welk gebied er voor je organisatie verbeteringen te behalen zijn, hoe deze verbeteringen behaald kunnen worden, welke quick wins er zijn en wat op de langere termijn interessant, of misschien wel noodzakelijk is om te verbeteren.

Hoe?

Wanneer inzichtelijk gemaakt is wat je wil bereiken en waar prioriteiten liggen, helpt ADDIC je jouw doelen te bereiken. Afhankelijk van de behoeften en wensen wordt een integraal plan van aanpak gemaakt waarmee duurzame inzetbaarheid in je organisatie wordt verweven. Hierbij kunnen HR-beleid, coaching van management en focus op vitaliteit van medewerkers aan de orde komen. ADDIC heeft het vermogen om boven water te halen wat er in je organisatie speelt, bij de mensen en bij de leiding. Daarbij worden feiten zichtbaar, en interpretaties van feiten die vaak niet kloppen maar die wel ingangen bieden voor verbeteringen.

Een integraal plan van aanpak is niet altijd nodig, ook gerichte activiteiten die bijdragen aan je doelen zijn mogelijk:

 • Een workshop MBTI
 • Een training persoonlijk leiderschap
 • Een informeel spel dat een verbinding legt tussen de missie, visie en doelen van de organisatie en de drijfveren van medewerkers. Dit geeft o.a inzicht in de bevlogenheid van medewerkers, in hoeverre de missie en doelen van de organisatie bekend zijn bij en gedragen worden door medewerkers. Maar brengt ook de medewerkerstevredenheid en de status van onboarding* van nieuwe medewerkers in beeld.

*onboarding gaat over de integratie van nieuwe medewerkers: hoe voelen ze zich thuis, hoe tevreden zijn ze en in hoeverre zijn ze klaar om succesvol te kunnen zijn in je organisatie

Ook is er voor ondernemers en voor kleine MBK-bedrijven een ontwikkeltraject beschikbaar.

Voor wie?

Voor organisaties die voordeel willen behalen uit het faciliteren van Duurzame Inzetbaarheid. Dit ondersteunt medewerkers vanaf het moment dat ze van school komen totdat ze met pensioen gaan plezier in het werk te houden, succesvol te zijn en om alle mogelijkheden te benutten om zich te ontwikkelen en om vitaal te blijven. Kortom een optimale bijdrage te leveren aan de resultaten van de organisatie. Dát is investeren in duurzame inzetbaarheid.

Meer inzicht in kosten en opbrengsten van duurzame inzetbaarheid vindt je hier:

ADDIC  is lid van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, een uitgebreid netwerk van partners met diverse expertises op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en heeft door dit lidmaatschap de beschikking over diverse TNO gevalideerde tools die hier onder meer bij worden ingezet. Daarnaast beschikt ADDIC door kennis en ervaring over een breed palet aan aanvullende diensten die naar behoefte worden ingezet.