Stop met vechten en ga winnen!

Vechten leidt tot verliezers en winnaars, met vaak een negatief effect op de relatie tussen beide partijen. Dus: stop met vechten en ga winnen! In mijn werk zie ik dat er veel gevochten wordt, in allerlei verschillende verhoudingen tussen management, medewerkers, klanten, generaties, en ga zo maar door.

Het grappige is dat de partijen vaak strijden om hetzelfde te bereiken maar dat de weg ernaar toe voor strubbelingen zorgt. Uit alle gesprekken die ik in organisaties met management en met medewerkers heb gevoerd blijkt dat beide partijen plezier op de werkvloer willen hebben, samen resultaten willen bereiken en tevreden klanten, burgers of patiënten willen. Als dit wordt bereikt wint iedereen! Toch wordt er heel wat gevochten over wát te doen en hoe dit te doen.

Hoe kun je dan samen winnen?

De eerste winst zit in het weten wat voor jezelf en voor je bedrijf belangrijk is. Vaak handel je onbewust op basis van je normen, (kern-)waarden en richting datgene dat je graag wil bereiken (je missie, passie of je doelen). Als je dit transparant maakt voor jezelf en richting anderen, maak je duidelijke keuzes, wordt je eerder begrepen en geef je anderen de kans om je te helpen.

Weet vervolgens wat voor de ander belangrijk is en houd daar oprecht rekening mee. Spreek dit uit en laat het ook zien.

Risico hierbij is dat je zelf gaat invullen wat de ander zou willen en dat je op basis daarvan gaat handelen. Je komt dan in de zogenaamde Abilene paradox terecht. Je handelt dan met de beste bedoelingen, doet iets dat je misschien zelf helemaal niet plezierig vindt, met het idee dat je een ander helpt, terwijl diegene iets heel anders van je zou willen hebben. Bijv. een leidinggevende die een oudere medewerker “spaart” van het doen van een opleiding die voor anderen verplicht is, terwijl die medewerker juist heel graag iets nieuws wil leren en het vervelend vindt dat hij wordt “overgeslagen” en ook geen uitzonderingspositie ten opzichte van zijn collega’s wil hebben.

Weten wat voor de ander belangrijk is hangt daarom samen met NIVEA, Niet Invullen Voor Een Ander. Je weet pas echt wat voor iemand belangrijk is als je hierover in gesprek gaat en als je ruimte geeft voor de mening en ideeën van de ander waardoor je misschien wel eens over je eigen schaduw (of ego) heen moet stappen. Laat deze TEDx je helpen om leuke gesprekken te voeren en ervaar wat je dit oplevert.

Samengevat, winnen doe je samen, door elkaars belangen te behartigen, bij de dragen aan elkaars doelen, successen te vieren en elkaar te ondersteunen waar mogelijk. Stel, je hebt alles geprobeerd om dit te realiseren en het lukt je niet: ga dan niet vechten maar neem je verlies (als het al zo zou voelen), neem afscheid van elkaar en vind mogelijkheden om met anderen samen te winnen!

Als je in je team hiermee aan de slag wil gaan help ik je graag met bijv. een spel waarin helder wordt in welke situatie collega’s bevlogen zijn en wanneer ze afhaken. Hierbij komen persoonlijke- en organisatiedoelen aan de orde maar worden ook elkaars randvoorwaarden en verwachtingen belicht.