Je zult je baan maar (dreigen te) verliezen? En dan?

Als je zelf twijfelt over het wijzigen van baan of als een ontslag door je werkgever in de lucht hangt of is aangekondigd, dan sta je voor een (vaak noodgedwongen) veranderingsproces.  Tijdens dit proces doorloop je, afhankelijk van je persoonlijke situatie in meer of mindere mate, diverse fasen die van belang zijn om een goede nieuwe start te kunnen maken, de Kamers van Verandering. Als je enthousiast en vol energie op zoek gaat naar een nieuwe baan, vergroot je je eigen kansen op succes hierbij. Ik elke Kamer van Verandering kun je activiteiten ondernemen die je verder helpen om hier gereed voor te zijn. Ik vertel je er graag meer over!

Kamer van Tevredenheid

Voordat je zelf de knoop doorhakt en je baan opzegt, of voordat dit besluit voor jou wordt genomen, verkeer je in de Kamer van Tevredenheid. Zaken die niet lekker lopen heb je hier geaccepteerd en je bent voldoende tevreden met de situatie om erin te blijven. De kans is aanwezig dat je wat “inslaapt”, dat de creativiteit wat wordt beperkt, collega’s kunnen “een grote familie” worden waarin het lastig is elkaar scherp te houden en feedback te geven. Ook kan het zijn dat je hebt geaccepteerd dat er collega’s zijn waarmee je niet graag samenwerkt, die je uit de weg gaat, waarvan beide partijen niet beter worden. Al met al gaan de zaken z’n gangetje, is de sfeer oké en “doe je je ding”.

  • Waar is deze Kamer goed voor: deze Kamer geeft rust, vergroot vertrouwen in jezelf (je bent immers tevreden met het meeste dat in deze Kamer gebeurt), geeft veiligheid en biedt een prettige werkomgeving en –sfeer.
  • Wat helpt je in deze Kamer verder: in deze Kamer is het van belang om scherp te blijven en jezelf geregeld af te vragen hoe je jezelf verder wil ontwikkelen, hoe je je toekomst ziet over 1, 5 of 10 jaar, wat je niet of juist wel plezier en succes oplevert en hoe je dat plezier en succes kunt vergroten.

Kamer van Ontkenning

Als je weet dat je je baan gaat verliezen of als je beseft dat het beter voor jezelf is om van baan te veranderen (als je niet meer tevreden kunt zijn met je huidige baan), dan kom je in de Kamer van Ontkenning. Ontkennen is een reactie op angst en onzekerheid voor wat er gaat komen,  dit is een vorm van gelatenheid, onverschilligheid en heeft alles te maken met zelfbescherming. Je wil (nog) niet erkennen dat je moet veranderen, je gaat je afzetten tegen de situatie zoals die is, je concentratie, je resultaten en je werkplezier worden minder en je voelt een soort verlamming.

 

  • Waar is deze Kamer goed voor: deze Kamer is een belangrijk onderdeel van rouwverwerking (bij verlies van baan ga je immers meestal door een rouwproces), een beschermingsmechanisme om jezelf tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen en om de eerste klap te verwerken.
  • Wat helpt je in deze Kamer verder: ga op zoek naar informatie over waarom je baan vervalt of niet meer bevalt. Ga ook na wat dit ontslag concreet voor jou betekent, per welke datum gaat het in, welke financiële gevolgen zijn hieraan verbonden, wat wordt er nog van je verwacht etc. Bezie welke ondersteuning je nodig hebt en kunt benutten. Spreek met mensen die eenzelfde situatie hebben meegemaakt of nu meemaken en zorg dat je voldoende informatie hebt om te kunnen beseffen dat er geen weg terug is. Of, in het geval dat je zelf twijfelt over vertrek bij je huidige werkgever, maak dan helder of de weg terug je wel of niet verder helpt, en als je besluit te blijven, hoe je je werk wel weer plezierig, interessant en succesvol te maken.

Kamer van Chaos

Wanneer je beseft dat je je baan echt gaat verliezen of dat het het beste voor jezelf is om je baan op te zeggen, kom je in de Kamer van Chaos. Je hebt de grootste shock achter de rug en laat je boosheid toe. Dat kan ertoe leiden dat je minder zorgvuldig of zelfverzekerd bent in je werk. Je gaat misschien aan jezelf twijfelen en weet nog niet wat je wilt. Wellicht verlies je overzicht en word je ongeduldig Misschien ga je jezelf isoleren en mogelijk ga je het verleden idealiseren. Allerlei emoties en reacties kunnen hier een rol gaan spelen.

  • Waar is deze Kamer goed voor? Je leert hier de realiteit te accepteren waardoor de boosheid en stress afnemen en je krijgt ideeën voor de toekomst (wellicht gaan die nog alle kanten uit). De twijfel die in deze Kamer ontstaat, helpt om los te laten, je focus gaat langzaam richting nieuwe toekomst.
  • Wat helpt je in deze Kamer verder? Accepteer dat je in een proces zit waar ook deze fase bij hoort, focus je op de toekomst, zorg voor structuur, haal voldoening uit het feit dat je je werk zo goed mogelijk doet, ook al krijg je er mogelijk minder erkenning voor dan je zou willen. Maak ruimte om aan je nieuwe toekomst te werken, ook als het druk is, krijg meer inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Schakel eventueel de hulp in van een goede coach of volg workshops die je inzicht geven in deze zaken en die je helpen in je zoektocht naar een nieuwe baan.

Kamer van Vernieuwing

Wanneer je focus meer op de toekomst is gericht en je de boosheid en stress voor het grootste gedeelte achter je kunt laten, kom je in de Kamer van Vernieuwing. Hier ontstaan nieuwe ideeën en dat geeft energie. Je wordt hoopvol en optimistisch over een nieuwe toekomst. Valkuilen zijn hier dat je te snel wil handelen en te veel ideeën en plannen hebt waardoor de balans weg is. Je kunt hier doorschieten in radicale ideeën en gebrek aan nuance krijgen.

  • Waar is deze Kamer goed voor? Je gaat hier meer relativeren over het verleden en je bent klaar om nieuwe relaties op te bouwen met andere partijen en om te gaan focussen op resultaten en het boeken van vooruitgang.
  • Wat helpt je in deze Kamer verder? Werk eraan om op een goede manier afscheid te kunnen nemen van je huidige baan, dat helpt je als je op zoek gaat naar een nieuwe baan. Maak voor jezelf inzichtelijk wat je bij deze werkgever hebt geleerd, hoe je je hebt ontwikkeld en wat de mooie zaken zijn waar je graag op wil terugkijken. Maar maak ook inzichtelijk voor jezelf wat je in je nieuwe toekomst niet meer wil of hoe jij anders met zaken om wil gaan. Zorg ervoor dat je positieve ervaringen niet ondersneeuwen in de laatste, wellicht minder goede, ervaringen! Ga ook aan de slag met het concretiseren van je toekomstplannen. Wat je hierbij helpt: spiegelen, toetsen of je aannames kloppen, praten met andere mensen, niet alleen blijven denken maar ook concrete stappen zetten. Laat zien wie je bent en wat je kunt en benut alle hulp die je kunt krijgen in je zoektocht naar en nieuwe baan. Vertel je netwerk over wat je concreet zoekt in een nieuwe baan, maak nieuwe contacten, bezoek netwerkbijeenkomsten, maak je CV en eventueel je Linkedin profiel op orde en spreek met jezelf af dat je wekelijks een concreet aantal activiteiten onderneemt om je nieuwe toekomst vorm te geven. Als je werkgever een budget beschikbaar stelt voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan, maak er dan gebruik van!

Dit lijkt een vloeiend proces waarin elke fase tot verbetering leidt maar de werkelijkheid kan ook zijn, dat er iets gebeurt waardoor je weer een aantal Kamers terug glijdt. Neem dan ook voldoende tijd om stil te staan bij wat er gebeurt, om te balen over hoe vervelend je situatie is om vervolgens weer verder te gaan en bedenken welke stappen je gaat zetten die je verder helpen. Laat daarbij je succes niet afhangen van het vinden van een baan maar voel je succesvol als je wekelijks het met jezelf afgesproken aantal activiteiten onderneemt richting een baan. Dit kunnen netwerkgesprekken zijn, het opdoen van nieuwe kennis, concrete sollicitaties maar ook het werken aan je vitaliteit zoals sporten en gezond eten.

Dit blog komt voort uit workshops die ik vorige week heb morgen geven bij een organisatie waarbij een groot   medewerkers boventallig is. Zij weten dat hun baan gaat vervallen, krijgen van hun werkgever een budget dat ze kunnen inzetten voor loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling of voor een opleiding en ze werden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het aanbod van 4 verschillende bedrijven die hierin faciliteren. Top om te zien dat een werkgever zoveel inspanningen doet om medewerkers in dit vervelende proces te begeleiden. Ook mooi dat ik kon toelichten wat ik hierin kan betekenen door workshops ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, persoonlijkheidstypering)’, ‘Vind je droombaan’ en door Loopbaancoaching.