Persoonlijk leiderschap levert meer op dan wijzen naar een ander!

Als consultant werk ik in organisaties met directies/managementteams, leidinggevenden en medewerkers aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Mijn doel daarbij is het plezier op de werkvloer én de resultaten te vergroten. Daarbij is het nemen van persoonlijk leiderschap door iedereen van groot belang!

wijzende vinger

Wat ik vaak zie is dat deze drie partijen, directie/MT , leidinggevenden en medewerkers naar elkaar wijzen als veroorzaker van zaken die niet goed verlopen. En inderdaad, veelal zijn de geconstateerde knelpunten ook terecht en is het heel legitiem dat men deze van elkaar benoemt.

Toch heb ik hiermee twee problemen. Ten eerste zie ik dat er meer conclusies óver elkaar worden getrokken dan dat er mét elkaar wordt gesproken. Zo zijn er vaak onuitgesproken verwachtingen en wensen waaraan de andere partij, door onbekendheid hiermee, onmogelijk kan voldoen. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld verwachten dat een medewerker langer blijft om een klus af te maken terwijl die medewerker juist een compliment op zijn plaats vindt  omdat hij die dag al veel meer werk heeft verzet dan van tevoren was afgesproken. Het gevolg hiervan is dat beiden teleurgesteld raken in elkaar. Zaken zijn minder vanzelfsprekend dan wordt verondersteld!

Ten tweede leidt wijzen naar een ander af van het nemen van eigen verantwoordelijkheid!

spreek verwachtingen uit

 

Denk eens na over het volgende. Waarin wil jij het verschil maken, als directie/MT, als leidinggevende of als medewerker? Hoe wil je dat doen, welke activiteiten zijn daarvoor nodig  (de WHY-WHAT-HOW van Simon Sinek) en onderneem je die activiteiten ook? Communiceer je hier uitgebreid over én handel je hiernaar, zodat men weet en ziet waar je voor staat?

Als je niet bereikt wat je wil bereiken, ook al heb je iets al 4 keer aangekaart bij je leidinggevende of bij je medewerker, kijk dan eens op welke manier het wél lukt om je doel te bereiken? Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt,  is de kans immers groot dat je het resultaat blijft krijgen dat je altijd gekregen hebt.  Ga eens na op welke andere manieren je iets kunt aankaarten, welke andere dingen je kunt doen om gehoord te worden of hoe succesvolle organisaties en mensen dit aanpakken. Als je geen energie meer wil stoppen in een relatie omdat je bijv. alles hebt geprobeerd om als medewerker met je leidinggevende (of omgekeerd) de gewenste doelen te bereiken, is het van belang om te kiezen of je de relatie voortzet of beter kunt stoppen. Als je kiest om te stoppen, kies er dan ook voor om op een nette manier afscheid van elkaar te nemen waardoor alle partijen nieuwe kansen voor de toekomst kunnen creëren.

Door op deze manier vanuit persoonlijk leiderschap aan het werk te gaan kun je het verschil maken, als organisatie, leidinggevende maar ook als “jongste bediende”, om het zo maar eens oneerbiedig te noemen.

Van wijzen naar een ander wordt niemand beter, ik help je graag in je ontwikkeling!

Facebooktwitterlinkedin