Werkstress die werkplezier beperkt

Wat is het fijn om te ervaren dat steeds meer organisaties én individuele medewerkers mij uitnodigen om hen te helpen bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Voor mij draait dit altijd om het bereiken van de doelen van mijn klanten en om het vergroten van het werkplezier, in een ruime zin des woords. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om de verwachting van elke klant te overtreffen en hecht ik grote waarde aan het steeds verruimen van kennis.

Als ik dit zo bekijk is het heel logisch dat ik hierdoor makkelijk een situatie voor mezelf creëer van werkstress die werkplezier beperkt en waarbij ik alles in het werk moet stellen om mijn resultaat (de verwachting van de klant overtreffen) te bereiken. Echter, als facilitator van duurzame inzetbaarheid waak ik ervoor dat mijn eigen duurzame inzetbaarheid onder druk komt.

Wat natuurlijk fijn is, is dat ik weet hoe hiermee om te gaan, dit ligt immers op mijn vakgebied you could try here. Ik weet dat ik keuzes moet maken en hoe ik dat moet doen. Net zoals ik dit voor organisaties en met coachklanten doe, heb ik mijn eigen missie uitgewerkt in het “model van logische niveaus” van Dilts en Bateson.

Ik toets mijn missie en waarden aan de zaken waar ik aandacht aan besteed. Mijn missie “vitale organisaties door vitale medewerkers” bereik ik door het faciliteren van handvaten die werkvermogen en plezier vergroten. Belangrijke waarden daarbij zijn vertrouwen, vitaliteit, onafhankelijkheid en ontwikkeling, ook wat deze waarden voor mij betekenen heb ik scherp op mijn netvlies staan. Vertrouwen betekent bijv. onder meer voor mij: afspraken nakomen, kwaliteit leveren, alleen maar samenwerken met partijen waar ik een goed gevoel bij heb en mijn deskundigheid voortdurend uitbreiden.  Dit alles helpt mij keuzes te maken in de zaken waar ik aandacht aan besteed en prioriteiten te stellen. Ook versterkt dat mijn gevoel van zelfsturing en ervaar ik daardoor nog meer persoonlijk leiderschap.

Dit draag ik graag over aan iedereen waarmee ik werk. Weet jij wát je wil bereiken, hoe je dat gaat doen en wat daarbij belangrijk is? Voor jezelf, je team en voor je organisatie? Gun jezelf de tijd om hierover na te denken en dit in beeld te brengen, durf keuzes te maken, communiceer hierover en handel ernaar. Je zult zien dat je meer werkplezier en betere resultaten bereikt en als bonus ervaar je een stuk minder werkdruk. Ik help je graag!

Facebooktwitterlinkedin