Wie bepaalt jouw richting voor 2016?

De kerstperiode staat voor velen in het teken van reflectie. Bij uitstek de periode om niet alleen stil te staan bij wat is geweest, maar ook om vooruit te kijken en je richting voor 2016 te bepalen én om je eerste stappen in die richting te zetten. Als je jezelf gunt om hiermee aan de slag te gaan, is de kans groot dat je in 2016 meer aan je eigen doelen werkt in plaats van mee te werken om aan de doelen van anderen.

Zie je doelen niet alleen als goede voornemens want met een “voornemen” spreek je een “intentie” uit wat niet wil zeggen dat je ook “gedrag” gaat vertonen waarmee je je doelen daadwerkelijk gaat bereiken. Zie hoe dit werkt in onderstaand psychologisch model van Ajzen, de theorie van gepland gedrag. Naast het feit dat “intentie” niet hoeft te leiden tot “gedrag” stelt dit model dat bewust menselijk gedrag gestuurd wordt door drie soorten overwegingen:
1. Attitude: waar leidt dit gedrag toe?
2. Sociale druk: wat vinden anderen van dit gedrag?
3. Inschatting uitvoerbaarheid: kan ik dit ook echt?

<img class="aligncenter wp-image-797 " src="https://addic.nl/wp-content/uploads/2015/12/Theorie-van-gepland-gedrag-Ajzen-en-Fishbein-1991.jpg" alt="Theorie van gepland gedrag, Ajzen en Fishbein 1991" width="641" height="481" srcset="https://addic.nl/wp-content/uploads/2015/12/Theorie-van-gepland-gedrag-Ajzen-en-Fishbein-1991.jpg 960w, https://addic.nl/wp-content/uploads/2015/12/Theorie-van-gepland-gedrag-Ajzen-en-Fishbein-1991-300×225.jpg 300w, https://addic.nl/wp-content/uploads/2015/12/Theorie-van-gepland-gedrag-Ajzen-en-Fishbein-1991-768×576 best slimming aids.jpg 768w” sizes=”(max-width: 641px) 100vw, 641px” />

Hoe kun je je richting bepalen voor 2016?

Bepaal je doelen

Hoe duidelijker je weet wat je wil, hoe groter de focus zal zijn op het bereiken van je doelen en hoe meer resultaat je zult bereiken. Bepaal daarom doelen voor verschillende contexten die in je leven belangrijk zijn, bijv. voor je werk, je privéleven en voor je gezondheid. Veelal weet je al lang welke richting je uit wil maar moet je je daar alleen nog bewust van worden. Wat je daarbij helpt is om gedurende één minuut zoveel mogelijk doelen op te schrijven. Herhaal dit de volgende dag en zoveel dagen daarna totdat de doelen die je opschrijft consistent zijn. Dit zijn de doelen die écht belangrijk voor je zijn. Om je attitude te richten op het bereiken van je doelen, is het van belang dat je een duidelijke voorstelling hebt van het resultaat van die doelen. Heb daarom helder in beeld hoe het eruit ziet, hoe je je voelt en wat je hebt bereikt als je je doelen hebt behaald.

Onderzoek mogelijkheden

Als je weet wat je wil bereiken, is het van belang om je doelen SMART (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) te maken. Wees daarbij niet té realistisch maar zoek de grenzen van het mogelijke op. Kijk verder dan jezelf, kijk naar hoe andere mensen de doelen bereikten die jij nastreeft, ga na wat je nog moet leren en welke ervaring je nog moet opdoen. Bedenk daarbij ook wat je al allemaal hebt bereikt wat je op enig moment niet voor mogelijk had gehouden. Kijk niet naar wat (jij denkt dat) NIET kan, maar vooral naar datgene dat WEL kan. Op deze manier creëer je mogelijkheden voor jezelf en maak je een positieve inschatting van de uitvoerbaarheid.

comfort zone

Maak je doelen kenbaar

Maak je doelen uitgebreid kenbaar in de context waarin ze van toepassing zijn. Vertel je zakelijke doelen aan je collega’s, leidinggevende, medewerkers en klanten en plaats ze op Linkedin. Als je wil gaan sporten, vertel dat dan aan je familie, vrienden en bekenden en zet je doel op Facebook. Op deze manier creëer je je eigen sociale druk en schakel je tevens je eigen hulpbronnen in door concreet en specifiek om ondersteuning te vragen.

Van intentie naar gedrag

Je weet nu wat je wil bereiken, je attitude is positief, je voelt sociale druk en je weet dat het uitvoerbaar is. Nu hoef je het alleen nog maar te DOEN. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Bepaal daarom van elk doel heel concreet wat de eerste stap is die je gaat zetten en wanneer, of met welke frequentie, je dit gaat doen. Deel dit met je omgeving en zét die stap ook.
Als je van jezelf weet dat het een grote uitdaging is om aan de slag te gaan, maak je stappen dan zo klein dat je zeker weet dat ze realiseerbaar zijn. Ervaar succes bij elke stap die je zet, je komt immers steeds dichter bij je doel. Het boek Mini Habits kan je hiermee op weg helpen. Als je bijv. je netwerk wil uitbreiden zorg je dat je elke dag één activiteit op Linkedin doet, als je erg gemotiveerd bent post je een artikel, maar je kunt ook iemand uitnodigen om te linken of, als je écht maar weinig motivatie of tijd hebt, like je één bericht. Dit laatste kost zo weinig moeite dat je altijd makkelijk succes kunt ervaren, je zet immers een stap in de richting van je doel, je verruimt je netwerk door je te profileren en nieuwe contacten op te doen. Door dagelijks concreet te werken aan je doelen blijf je stappen in de door jouw gekozen richting zetten, de ene dag een grotere dan de andere.

Ook hier geldt dat een positieve focus het meeste oplevert. Straf bijvoorbeeld geen “slecht” gedrag af door gefrustreerd te zijn over ongezonde gewoontes die je moeilijk loslaat maar voeg gezonde gewoontes toe en wees daar trots op. Ook dan ervaar je succes en wordt je motivatie groter om je doelen te bereiken en laat je uiteindelijk mogelijk die ongezonde gewoontes gemakkelijk los.

Andere keuzes

Is dit alles wat veel van het goede? Dan heb je twee keuzes: vind een andere manier die voor jou werkt om je eigen richting in te slaan of doe niets en werk aan de doelen die anderen voor je stellen.

Mijn doelen voor 2016 zijn:

  • op allerlei manieren bijdragen aan vitale medewerkers in vitale organisaties;
  • met partners van het NPDI in diverse werkgroepen mogelijkheden creëren voor meer geluk op de werkvloer en het verruimen van duurzame inzetbaarheid bij gemeentes;
  • vanuit mijn bestuursrol bij de coöperatie “Met Fruit Erop Uit” het starten van een werkgroep Innovatie met het oog op nieuwe verdienmodellen, samenwerkingsverbanden, diensten en producten;
  • prioriteit geven aan persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, plezier en geluk.

Ik wens je veel geluk en succes bij de richting die jij kiest!

Facebooktwitterlinkedin