Wat zijn de sterke kanten en blinde vlekken van jouw persoonlijkheid?

 

Denkhoeden van Edward de BonoVanochtend tijdens mijn hardlooprondje bedacht ik me dat het wel erg plezierig en interessant was hoe ik vorige week met een groep aan de slag was met de “Denkhoeden van de Bono” en hiermee de zin en onzin van een gestructureerd overleg vanuit verschillende invalshoeken heb besproken.

Dit is een leuke manier om te leren anders tegen zaken aan te kijken dan je gewend bent. Met de creatieve ”groene denkhoed” op, bespreek je hoe een onderwerp of vraagstuk op een creatieve manier kan worden benaderd, dit stimuleert het out of the box denken en kan onverwachte alternatieven naar voren brengen. Met de “zwarte denkhoed” op speel je advocaat van de duivel en bespreek je belemmeringen, zwaktes en onmogelijkheden. Zo zijn er nog vier hoeden die helpen iets vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. Dit maakt inzichtelijk welke manier van denken je makkelijk afgaat en wat je moeite kost en hoe dit voor de verschillende teamleden werkt.

In het verlengde daarvan kwam ik op het idee dat dit een mooie methode is om de verschillende voorkeuren van MBTI, Myers-Briggs Type Indicator toe te lichten en te laten ervaren. Deze voorkeuren bepalen mede je persoonlijkheid. Inzicht in jouw voorkeuren helpt je je persoonlijke effectiviteit te verbeteren en groeimogelijkheden concreter te realiseren. Ook biedt dit handvaten voor het verbeteren van de samenwerking met collega’s, zeker als je als team hiermee aan de slag gaat. MBTI is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren in 16 verschillende types. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. De bedoeling hiervan is niet om mensen in hokjes te duwen, maar om inzicht in jezelf te geven, te weten waar je je prettig bij voelt en waar kansen voor ontwikkeling liggen.

 

Waar krijg je energie van?

introvert en extrovertCarl Jung had ontdekt dat er verschillen in persoonlijkheid van mensen zijn en maakte onderscheid tussen mensen die hij “extravert “ en “introvert” noemde. De “extraverts” halen hun energie uit de buitenwereld, vinden het leuk om zich onder de mensen te begeven en ontwikkelen ideeën door er met anderen over te praten. “Introverts” halen hun energie uit hun binnenwereld, ze denken na over problemen, houden van een rustige omgeving en ontwikkelen ideeën als ze alleen zijn.

Stel je nu eens voor dat je in een vergadering een “extravert” hoed op hebt. Dan zeg je gelijk wat je denkt, je spreekt geanimeerd en vaak met gebaren en je stoort je aan mensen die hun mond niet open doen. Dat wil zeggen, als je daar oog voor hebt, want je bent erg druk met je eigen verhaal bezig. Als je een “introvert” hoed op hebt in een overleg, voel je je vaak wat minder gemakkelijk als er druk gesproken wordt door anderen, je denkt na over wat er gezegd wordt en over wat jij ervan vindt, je vindt dat er veel gesproken wordt zonder dat er wat relevants gezegd wordt en vraagt je af wanneer er besluiten genomen gaan worden. Veelal zeg je je mening niet, omdat je denkt dat daar geen gelegenheid toe is of om een andere reden die je zelf bedenkt.

 

Hoe verzamel je informatie?

zintuigenNaast de verschillen in persoonlijkheid die Carl Jung al beschreven had, ontdekten de dames Briggs-Myers meer verschillen. Zoals “Sensing” en “iNtuïtion”. Mensen met een voorkeur voor “Sensing” zuigen informatie op met hun 5 zintuigen, zijn erg gericht op details en vooral gefocust op het hier en nu. Mensen met een voorkeur voor “iNtuïtion” zien eerder patronen, verbanden en toekomstige mogelijkheden.

object15-1061826442Als je een “Sensing” hoed op hebt, weet je precies wat er in het hier en nu speelt, welke details, lijstjes en taken van belang zijn en ga je na hoe je zaken stap voor stap moet aanpakken. Met een “iNtuïtion” hoed op focus je op verbanden tussen feiten en de betekenis daarvan voor de toekomst en ga je op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen voor problemen.

 

Hoe neem je besluithinking feelingten?

Volgens onderzoek dat ten grondslag ligt aan MBTI nemen mensen besluiten op basis van “Thinking”, hun ratio, of op basis van “Feeling”, hun gevoel.

Met een “Thinking” hoed op geef je de voorkeur aan objectiviteit en logica, je kijkt dan met een afstand naar een situatie of groep mensen om een oordeel te vormen voordat je een besluit neemt. Met een “Feeling” hoed op laat je je besluit afhangen van je eigen waarden, stap je in een situatie of groep, om aan te voelen wat er speelt en geef je de voorkeur aan een persoonlijke benadering.

 

Hoe sta je in het leven?fokkeen sukke begrijpen elkaar niet

De laatste voorkeuren die MBTI onderzoekt om een type te bepalen zijn “Judging” en “Percieving”. Mensen met een voorkeur van “Judging” houden van structuur en organisatie en gaan probleemoplossend te werk om iets tot een goed eind te brengen. Mensen met een voorkeur voor “Percieving” prefereren flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zij anticiperen op onvoorziene veranderingen en hanteren een grote verscheidenheid aan technieken.

Met een “Judging” hoed op maak je een stappenplan voor een nieuwe opdracht, je begint gelijk met de uitvoering ervan, zorgt dat je genoeg tijd hebt om voldoende aandacht aan alle onderdelen te spenderen en heb je structuur in je werk. Met een “Percieving” hoed op zie je veel kansen en mogelijkheden, ben je meer van “go with the flow” en komt het geregeld voor dat je op het laatste moment met stoom en kokend water de opdracht af moet maken.

 

You are so coolHeb jij al eens met de verschillende “MBTI-hoeden” gekeken welke jou het beste lijken te passen?

Je kunt al deze gedragingen inzetten maar je hebt, zoals iedereen, per onderdeel, een voorkeur voor het één of voor het ander. Dat gaat je het makkelijkst af, kost je de minste energie en bepaalt vaak je gedrag. Elk type is goed echter bij al deze verschillende voorkeuren zijn er voordelen en minder prettige kanten. De kunst is om te weten waar jouw voorkeuren liggen en deze optimaal in te zetten. Daarnaast is het van belang om zicht te hebben op je blinde vlekken en daarmee aan de slag te gaan, daar waar ze er voor jou toe doen.

Als je je bewust bent van deze verschillen in voorkeuren kan je dit ook enorm helpen in contacten met andere mensen. Stel je voor dat je een voorkeur hebt voor “Judging” en je moet samenwerken met een collega die “Percieving” prefereert. Dan kun je grote problemen krijgen omdat je elkaars aanpak niet begrijpt. Je kunt ook de voordelen van de verschillen benutten door timekeeper te zijn en je collega de ruimte te geven om mogelijkheden te vinden die jij zelf niet zou kunnen verzinnen.

Wat je in elk geval zal helpen is om bewust te zijn van verschillen in persoonlijkheid en om te weten dat dit je kan helpen om andere kanten van jezelf in te zetten dan je gewend bent om te doen en daardoor meer te bereiken. Zo is het bij het nemen van besluiten belangrijk om te kijken naar wat er nu speelt, “Sensing” én naar de impact in de toekomst “iNtuïtion”. Daarnaast is het van belang om een besluit objectief te beoordelen, “Thinking”, maar om ook aan te voelen wat het effect ervan is voor alle betrokkenen, “Feeling”.

Wil je graag meer weten over MBTI en jouw type ontdekken of dit met jouw team samen doen? Neem dan contact met me op, ik begeleid je hier graag bij, individueel of samen met je team.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.