Florerende organisaties hebben florerende medewerkers, ook in de bankenwereld

Wat een toeval (of niet?), ik heb vorige week deze dia gemaakt als onderdeel van een nieuwe training “Leidinggeven aan Inzetbaarheid” en vandaag spreek ik een bankdirecteur die vertelt hoe Handelsbanken helemaal volgens dit plaatje werkt.

Jaarlijks kiest Effectory, marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, beste werkgevers op basis van bovenstaande speerpunten. Wat geweldig is het om te zien dat er in Nederland een bank opereert, van een Zweeds moederbedrijf, die succesvol is door op deze manier te werken.

Inspirerende directie

Een potentiële kantoordirecteur moet een businessplan voor zijn kantoor maken , inclusief hoe hij zijn plannen gaat uitvoeren en met welk soort team. Als dit plan niet aan alle kanten
waterdicht is, ziet men geen toegevoegde waarde om een kantoor te openen met deze directeur. Zo ontstaan er nieuwe kantoren van Handelsbanken met directeuren die intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken volgens de missie die de bank op personeelsgebied heeft: “Handelsbanken hecht grote waarde aan het welzijn van haar medewerkers. Een gezonde balans tussen werk en privé, flexibele arbeidsvoorwaarden en werken in een plezierig team met ervaren collega’s.”

Aansprekende richting

Jaarlijks maakt het team samen met de directeur het jaarplan waarin de richting en doelen worden bepaald. De medewerkers bepalen hun eigen doelen die worden afgeleid van dit jaarplan en worden gedurende het jaar gecoacht op het bereiken hiervan.

Minder regels/bureaucratie

Los van de wettelijke compliance regels die strikt nageleefd worden, zijn er geen beperkende regels of bureaucratie en hebben de medewerkers ruime bevoegdheden. Op deze manier kunnen ze naar eigen goeddunken snel besluiten nemen en daarmee hun klanten beter van dienst zijn.

Minder management

Er zijn korte lijnen, de kantoordirecteur rapporteert rechtstreeks aan de directeur Nederland wiens naast hogere de concerndirecteur is, die eveneens direct toegankelijk is voor onder meer de kantoordirecteuren.

Waarderen van specialisten

Het hoofdkantoor zégt niet alleen maar er voor de medewerkers te zijn maar handelt hier ook naar door te faciliteren waar nodig, gevraagd en ongevraagd.

Sociale innovatie

Er is een cultuur waarin medewerkers ruimte hebben om te leren van fouten en waarin hun ideeën worden gewaardeerd en benut. Hierdoor, en door het gebrek aan bureaucratie, kunnen medewerkers op hun eigen manier ontdekken wat het beste werkt om op een innovatieve manier de markt te benaderen.  Daarnaast las ik tijdens de voorbereiding van mijn gesprek op internet “Het business model van de Svenska Handelsbanken is zo ouderwets, dat het de belangrijkste innovatie is in de financiële sector sinds de introductie van de pinautomaat.”

Delen van informatie

Door de korte lijnen en relatief kleine teams weten de medewerkers wat er speelt. Naast het feit dat men bekend is met de missie, de visie en het kantoorplan, heeft men zicht op de cijfers van het kantoor, op  wat er in de markt speelt en wordt besproken hoe hiermee om te gaan. Op die manier hebben de medewerkers up to date informatie om mee te werken en om besluiten op te baseren.

Eerlijk over toegevoegde waarde

Medewerkers worden geselecteerd en gecoacht op toegevoegde waarde, op intrinsieke motivatie en op hun drive om vanuit klantbelang te werken. Er zijn geen doelstellingen en er worden ook geen bonussen uitgekeerd. Er is geen ruimte voor grote ego’s, medewerkers die grote risico’s nemen of die vanuit eigen belang handelen.

Mooi om te zien dat er in Nederland steeds meer bedrijven zijn die volgens deze principes werken.  Ze krijgen stuk voor stuk meer (open) sollicitaties dan er vacatures zijn en selecteren medewerkers vooral vanuit hun eigen netwerk en op de kwaliteiten en waarden die bij de organisatie passen. Dit geheel in lijn met mijn motto “florerende organisaties hebben florerende medewerkers” . Wil je (ook) in de toekomst als organisatie florerende medewerkers hebben of als medewerker bijdragen aan een florerende organisatie? Werk dan nu aan de competenties en voorwaarden hiervoor.