Yearly Archives: 2015

9 posts

Wat als de ander te weinig verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid neemt?

Hoe meer ik leiders en medewerkers van verschillende organisaties spreek, hoe meer me opvalt dat hun ideeën over genomen verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid verschilt. Men vindt vaak van elkaar (werkgevers en werknemers) dat er te weinig verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid wordt genomen. Hierdoor ontstaat er een afwachtende houding of, nog erger, wordt men ontevreden over de andere […]

Florerende organisaties hebben florerende medewerkers, ook in de bankenwereld

Wat een toeval (of niet?), ik heb vorige week deze dia gemaakt als onderdeel van een nieuwe training “Leidinggeven aan Inzetbaarheid” en vandaag spreek ik een bankdirecteur die vertelt hoe Handelsbanken helemaal volgens dit plaatje werkt. Jaarlijks kiest Effectory, marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, beste werkgevers op basis van bovenstaande speerpunten. Wat geweldig is […]

Focus je op plan-B of op zelfmanagement?

In de huidige tijden van verandering wordt er door leidinggevenden veel gevraagd naar plan-B van hun medewerkers. Functies en organisaties veranderen, daarom wordt de focus gevestigd op plan-B, het alternatief voor als de huidige functie vervalt. Op zich is er niets mis mee en is het zelfs aanbevelenswaardig, dat leidinggevenden een goed gesprek met hun […]

Je zult maar bij een bank werken!

Ik ben voortdurend op zoek naar rolmodellen van duurzame inzetbaarheid, mensen die hun hele loopbaan met plezier waarde toevoegen aan organisaties die dit faciliteren. Deze mensen inspireren mij omdat zij positief in het leven staan, kansen zien, plezier hebben en heel bewust keuzes maken die tot mooie resultaten leiden. Zo iemand is bijv. Marcel Mourmans […]

Leidinggeven aan inzetbaarheid begint bij jezelf

Het is mijn overtuiging dat organisaties die floreren medewerkers hebben die floreren. Voortdurend werken aan duurzame inzetbaarheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Dit betekent immers dat medewerkers met plezier en succes werken aan toegevoegde waarde binnen organisaties die dit faciliteren. Dit levert voordelen op meerdere terreinen op: financieel (minder uitval en minder verloop), functioneren (vitale […]