Beste werkgevers hebben medewerkers die optimaal presteren

Elk jaar wordt in Nederland de Beste Werkgever gekozen, deze week is Buurtzorg tot winnaar van 2014 uitgeroepen. Deze verkiezing wordt gedaan op basis van elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerkers optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties.

 

Deze elementen verbeteren de resultaten en faciliteren duurzame inzetbaarheid. Reden waarom ADDIC heeft onderzocht wát Beste Werkgevers doen om dit te bereiken. In elk geval faciliteren zij dat medewerkers hun talenten optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten of er naartoe bewegen en maximaal bijdragen aan de organisatie. Maar hoe doen zij dat?Movie A Dog’s Purpose (2017)

 

Zij hebben een aansprekende missie die formuleert waar de organisatie aan bijdraagt, waarin men zich wil onderscheiden en wat de organisatie wil toevoegen voor de maatschappij of voor haar doelgroep. Daarnaast is het voor medewerkers belangrijk om geïnspireerd te worden en om te weten welke bijdrage van hen verwacht wordt. Hier draagt een aansprekende richting, missie, vertaald naar gedrag, aan bij.
Fokke en Sukke geven aandacht aan medewerkers

Daarnaast hebben Beste Werkgevers inspirerende leiders. Dit betekent dat de leiding een voorbeeldrol neemt in het uitdragen van de missie en doelen, en daadwerkelijk in de praktijk laat zien wat dit betekent. Walk your talk! Inspirerende leiders begeven zich dagelijks onder de medewerkers, ervaren wat er op de werkvloer speelt en geven én vragen geregeld feedback en tips voor verbeteringen.

Beste werkgevers sturen meer op vertrouwen en laten onnodige controle en regels los. Ze zorgen voor minder bureaucratie, vragen medewerkers onnodige regels en procedures te melden en werken er actief aan deze te elimineren. Hierdoor nemen medewerkers meer verantwoordelijkheid, worden muurtjes tussen afdelingen afgebroken, wordt er sneller geschakeld en zijn medewerkers beter in staat om optimaal te presteren.

Beste werkgevers waarderen vakmensen en specialisten die taken uitvoeren waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent. De rest van de organisatie staat ten dienste van het zo goed mogelijk faciliteren van het primaire proces. Medewerkers worden meer uitgedaagd om steeds beter te worden in hun vak en daarin steeds beter te presteren, dan om ambitie richting managementfuncties te hebben.

Beste werkgevers stimuleren sociale innovatie. Zij dagen medewerkers uit om met ideeën te komen om slimmer, sneller soepeler en handiger te werken. Medewerkers weten dit immers zelf vaak het beste. Heldere kaders, duidelijke onderwerpen die niet te groot zijn en deelname op vrijwillige basis aan brainstormsessies zijn van belang om dit te effectueren.

Beste werkgevers delen informatie die medewerkers inzicht geeft in wat er speelt. Niet alleen omzetcijfers maar ook cijfers die aangeven waarop winst of verlies gemaakt wordt, over klanttevredenheid, wachttijden, informatie over wat er speelt in de markt, maatschappelijke en technologische ontwikkeling en andere zaken die van belang kunnen zijn. Aan de hand hiervan kunnen medewerkers bepalen hoe hierop in te spelen door anders of slimmer te werken

Als laatste maar zeker niet als onbelangrijkste zijn beste werkgevers transparant over toegevoegde waarde. Zij hebben zicht op de kwaliteiten, potentie en performance van hun medewerkers, bespreken met regelmaat de ontwikkeling met medewerkers en faciliteren activiteiten die dit ondersteunen.

Vanuit de ambitie om duurzame inzetbaarheid te verbeteren ondersteunt ADDIC graag het doorvoeren van verbeteringen op bovenstaande punten in organisaties. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op, ik kijk graag samen met u tijdens een vrijblijvend gesprek naar de kansen in uw organisatie.

twitterlinkedin

twitterlinkedin

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.