Afscheid nemen of werken aan je relatie?

Nagenoeg elke relatie begint met goede gevoelens over elkaar, anders ga je de relatie immers niet aan, vaak zijn er hooggespannen verwachtingen. Bij aanvang wordt er door een roze bril gekeken naar wat er gebeurt en is er veel begrip over en weer. Alles is nieuw, het is normaal dat er ook dingen niet zo lekker lopen, alle begin is immers moeilijk, dat wordt geaccepteerd.

Na verloop van tijd went men wat meer aan elkaar en bekijken beide partijen wat de relatie oplevert, of de verhouding van ontvangen en storten op de sociale bankrekening goed is. De weegschaal hoeft niet helemaal in evenwicht te zijn, maar de verhouding moet goed voelen. Een nieuwe relatie kan een stootje hebben maar blijft alleen maar voor alle partijen werken als iedereen er voldoende in investeert.

Als dit niet het geval is, hoeft dat geen probleem te zijn als er open en eerlijk over wordt gesproken, goede afspraken worden gemaakt en opgevolgd en waar nodig externe begeleiding wordt ingeschakeld. Vaak wordt er niets ondernomen of worden er meerdere pogingen hiertoe gedaan die niet leiden tot de gewenste oplossing, waarna één partij afhaakt en vertrekt naar een nieuwe relatie. Of, misschien nog erger, figuurlijk afhaakt en in de relatie blijft hangen maar er niet meer in investeert.

Dit is wat ik in arbeidsrelaties veel zie gebeuren. De relatie is gestart na meerdere gesprekken, vaak hebben er assessments plaatsgevonden of zijn andere HR tools ingezet om de juiste kandidaat te selecteren. Op den duur, vaak na jarenlang goed functioneren, ontstaan er problemen die blijven groeien als ze niet worden aangepakt. Vaak helpt het al als elkaars verwachtingen worden uitgesproken en waar nodig worden bijgesteld, als beide partijen welwillend zijn om een oplossing te zoeken en als de bereidheid wordt getoond (door iets te doen, niet door iets alleen maar te zeggen) om dingen te veranderen.

Als er niets of te weinig wordt gedaan, groeien de problemen en het onbegrip en neemt de duurzame inzetbaarheid steeds meer af. Werkgevers ervaren dan onwelwillendheid van niet meer goed functionerende medewerkers. Aan de andere kant haken medewerkers af, letterlijk en/of figuurlijk. Uit onderzoek blijkt dat ruim 15% van de medewerkers op zoek gaat naar een andere baan als de arbeidsmarkt aantrekt. In hoeverre hebben zij al afscheid van hun huidige baan genomen terwijl ze die nog steeds hebben? En hoeveel medewerkers hebben daarnaast al figuurlijk afscheid genomen en zijn niet voornemens een andere baan te zoeken? Maar ook, hoeveel medewerkers lopen er in organisaties rond die al zijn afgeschreven en waarin de leiding niet meer wil investeren, zelfs niet in een goed vertrek?

De verantwoordelijkheid voor het laten functioneren van relaties ligt bij beide partijen. Verwijten, klagen, zeuren, kritiek geven en bang zijn om problemen op te pakken geeft geen blijk van het nemen van verantwoordelijkheid en vergroot wat er mis gaat alleen maar uit. Zelfsturing is doorlopend werken aan het bereiken van doelen die je zelf, op basis van een eigen visie, kiest en herziet. Of je nu werkgever of werknemer bent in deze situatie, het afstemmen van elkaars doelen, visie en waarden, is het begin van de oplossing en toont respect voor jezelf en voor de ander.

Er is vaak veel geïnvesteerd om een relatie te starten, investeer ook in het opbouwen en verbeteren van je relaties (ook met jezelf). ADDIC wil hier graag in ondersteunen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.